Susitikimas, liudijantis būtinybę dalintis gerumu

„Žiburio“ gimnazijos bendruomenė jau pradėjo rengtis svarbiai šventei – „Žiburio“ dienai, kasmet minimai Vasario 2-ąją – gimnazijos įkūrėjo kunigo kanauninko Pelikso Martišiaus gimtadienį.

Graži bendrystė sieja gimnazijos bendruomenę su Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonu Vaidotu Labašausku, klebono ir gimnazijos direktorės Irmos Kačinauskienės iniciatyva gimnazijoje įvyko susitikimas su su šv. Elžbietos seserų kongregacijos vienuolėmis Emanuele ir Marija, beje, prieš dieną ką tik atvykusia iš Lenkijos, bet jau patyrusia lietuvių jaunuolių, sutiktų kelyje, gerumą.

Viešnios, spinduliuojančios dvasingumu, kviečiančios šypsotis ir džiaugtis gyvenimu, kalbėjo apie pašaukimo prasmę, apie būtinybę dalintis meile ir atjauta su šalia esančiais, apie žmogiškojo orumo saugojimą net aukojant gyvybę ,papasakojo šiurpią vienuolyno istoriją, įrodančią, kad iš tamsos visada galima išeiti į šviesą. Susitikimo dalyvius sukrėtė pasakojimas apie atsivežtą relikviją – šv. Mišių taurę, rusų kareivių Antrojo pasaulinio karo metu niekintą, paverstą išgertuvių indu, suvarpytą kulkų.

Išsaugota šv. Mišių taurė tapo simboliu, primenančiu žvėriškumą, tačiau liudijančiu tikėjimo ir maldos galią, žmogaus stiprybę. Šis susitikimas dar kartą priminė apie rusų nusikaltimus Ukrainoje, apie tai, kad gyvenam grėsmingame pasauly, šalia tų, kurie naikina žmogiškąsias vertybes, todėl būtina džiaugtis gyvenimu ir matyti šalia esantį, dalintis pagalba, atjauta, rūpesčiu, saugoti ir ginti žmogiškumą.

Rūta Pūrienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja