TĖVŲ DIENA – TĖVŲ POKALBIAI su dėstančiais mokytojais.

Gruodžio 1 d. (ketvirtadienį) 16.30-19.00 val. gimnazijoje organizuojama TĖVŲ DIENA – TĖVŲ POKALBIAI su dėstančiais mokytojais.

Kviečiame mokinių tėvus (globėjus) registruotis ir dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, kurių metu galėsite aptarti savo vaikų mokymosi pažangą ir kitus Jums aktualius klausimus. Rekomenduojame dalyvauti kartu su vaiku.
Registracija pokalbiams su dalykų mokytojais – http://ziburys.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2022/11/Tevu-diena2-gimnazijoje_info_2022-12-01.pdf
Registracija baigiama lapkričio 30 d. 19.00 val.

Jei atvykti tą dieną negalite, su mokančias mokytojais galite susitikti bet kuriuo Jums ir mokytojui patogiu laiku.

Pavaduotoja ugdymui
D. Sabanskienė