Džiaugiamės brandos egzaminų rezultatais

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2022 metais vidurinio ugdymo programą baigė ir egzaminus laikė 102 abiturientai. Visi mūsų gimnazijos abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą ir liepos 15 dieną savo rankose turės BRANDOS ATESTATĄ. Džiaugiamės puikiais gimnazistų rezultatais. Valstybinių brandos egzaminų žinios įvertintos šimtukais.

Sveikiname ALEKSĄ BALČIUKYNĄ – abituriento ALEKSO BALČIUKYNO net trijų dalykų žinios įvertintos šimtu balų!

Didžiuojamės Alekso valstybinių brandos egzaminų rezultatais: lietuvių kalba ir literatūra – 82, anglų kalba – 100, matematika – 100, informacinės technologijos – 100. Visus ketverius metus gimnazijoje Aleksas mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu, garsino Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir Prienų rajoną pasiekimais rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose, užėmė prizines vietas.

Puikūs ir KAROLINOS MASKVYTYTĖS, kurios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino žinios įvertintos šimtu balų, valstybinių brandos egzaminų rezultatai: lietuvių kalba ir literatūra – 100, anglų kalba – 86, matematika – 83, fizika – 93, chemija – 88. Visus ketverius metus Karolina mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu, aktyviai dalyvavo gimnazijos popamokinėje ir projektinėje veikloje, garsino  Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir Prienų rajoną pasiekimais rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose, užėmė prizines vietas.

Sveikiname dar du šimtukininkus: GABIJA JANUKĖNAITĖ šimtuką gavo iš lietuvių kalbos ir literatūros, ARNAS RASIMAVIČIUS iš anglų kalbos.

Su puikiais egzaminų rezultatais sveikiname ir abiturientų mokytojus: anglų kalbos mokytoją Viliją Gustaitytę, lietuvių kalbos mokytoją Nijolę Šervenikaitę, matematikos mokytoją Aušrą Menkevičienę, informacinių technologijų mokytoją Žydrūną Tautvydą.

Iš viso gimnazijos abiturientai laikė 332 valstybinius brandos egzaminus, 43-ų (t.y.13%) valstybinių brandos egzaminų rezultatai įvertinti nuo 86 iki 100 balų ir atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį.

Sėkmingiausiai šiemet išlaikyti informacinių technologijų (vidurkis – 61,4), anglų kalbos (vidurkis – 60,2), fizikos (vidurkis – 56,7), chemijos (vidurkis – 56,0) valstybiniai brandos egzaminai.

Sveikiname visus gimnazijos abiturientus, jų tėvus, mokytojus su Brandos švente ir linkime mūsų abiturientams sėkmės siekiant savo tikslo!

Daiva Sabanskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui