Mokomės literatūros kitose erdvėse

Vasaros pirmą dieną lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų R. Pūrienės ir L. Karčiauskienės III klasių mokiniai išvyko į edukacinę išvyką, nutarėm aplankyti literatūrinį Kauną, kad geriau pažintume žymius lietuvių literatūros klasikus: J. Tumą-Vaižgantą ir J. Mačiulį-Maironį. Vaižganto bute gidas, ypač atsidavęs savo darbui, atskleidė rašytojo gyvenimo detales, jo kūrybos bruožus, sužinojom, kad Vaižgantas turėjo pasirašyti Lietuvos Nepriklausomybės aktą, bet jam nebuvo leista išvykti iš Vokietijos, todėl negalėjo… Ši edukacija, pažintis su deimančiukų ieškotoju, paliko didelį įspūdį III klasių mokiniams. Pažintis su Maironiu prasidėjo jo name filmu apie poetą. Gidas pasakojo apie poetą , jo namus, erdvius ir ypač puošnius. Jo namuose lankėsi daug žinomų to meto žmonių: dvasininkų, menininkų, rašytojų, visuomenės veikėjų, į keliamus pobūvius, pasak amžininkų, susirinkdavo visa Lietuva, nuo prezidento ligi paprasto kaimyno.

Ši edukacinė išvyka įsimins ilgam, suprantamesnė tapo ir klasikų kūryba, nes galėjom pamatyti, kaip gyveno didieji klasikai, buvom pas juos svečiuose.

Guostė Kasčionytė, III d kl. mokinė