„Žiburio“ gimnazijos tėvų susitikimas su Marijampolės kolegijos atstovais

Vasario 24 d., 17:30 val. vyko II, III ir IV klasių mokinių tėvams skirta nuotolinė paskaita apie tėvų pagalbą vaikams planuojant profesinę karjerą. Marijampolės kolegijos pristatyme tėvai susipažino su kolegijos studijų programomis, mokymosi sąlygomis bei galimybėmis. Pristatymas buvo išsamus, informatyvus, nes buvo kalbama ir apie bendrus studijų reikalavimus stojantiesiems, nepriklausomai nuo to, kokį Lietuvos universitetą, kolegiją ar profesinę mokyklą mokiniai pasirinktų. Marijampolės kolegijos keturi pranešėjai, tai direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai Ilona Mulerenkienė, verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis, edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius ir informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro specialistas Gintaras Misiurevičius ne tik atsakė į tėvų klausimus bet ir dalinosi tėviška patirtimi apie bendravimą su savo vaikais, pagalbą renkantis studijas.

Viliamės, kad prisijungusiems tėvams paskaita buvo naudinga.

Pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė
Ugdymo karjerai organizatorė Janina Kuncienė