KODĖL SVARBU SAVE PAŽINTI?

Vasario dešimtą dieną vyko integruota lietuvių kalbos ir psichologijos pamoka IV klasei „Kodėl svarbu save pažinti?“ Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Snieguolė Milušauskienė ir mokyklos psichologė Janina Kuncienė. Ruošdamiesi pamokai, mokiniai atliko psichologės J. Kuncienės paruoštą DPAD (Didžiojo penketo asmenybės dimensijos) testą. Šis testas padėjo nusistatyti, kokia asmenybės dimensija vyraujanti, kokią įtaką ji daro žmogaus kasdieniniame gyvenime. DPAD testą mokiniai pritaikė ir aptardami V. Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ pagrindinio veikėjo Liudo Vasario charakterį, jo profesijos pasirinkimo motyvus.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė S. Milušauskienė, mokyklos psichologė J. Kuncienė