Susitikimas su Karo prievolės pareigūnais

Šių metų gruodžio 8 d. ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Karo prievolės tarnybos pristatyme. Buvo atvykę Kauno Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovai: štabo seržantas A. Baranauskas ir seržantas R. Zimlys. Seržantas A. Baranauskas savo prisistatymą pradėjo kalba, kad Lietuvos kariuomenė yra pati didžiausia organizacija mūsų valstybėje, sudaranti per dešimtį įvairių pajėgų: specialiųjų operacijų, saugumo, oro, sausumos ir kt., atsakinga už visų karinių vienetų komplektaciją Lietuvoje. Mokiniai sužinojo apie krašto apsaugos valdymo sistemą, tarnybos būdus. Svečias akcentavo, jog jaunuoliai, sulaukę 18 metų, privalo pasitikrinti, ar nėra įtraukti į šaukiamųjų sąrašus, skelbiamus internetinėje erdvėje, nes už atsakomybės nepaisymą baudžiama. Susitikimo pabaigoje svečiai paminėjo ne tik profesinės tarnybos privalumus, bet ir paaiškino išskirtinio statutinio darbo specifiką ir laipsnio svarbą atlygiui.

Ugdymo karjerai organizatorė psichologė Janina Kuncienė