Gautos naujos knygos

Ramunė Sakalauskaitė
„Pirmoji vyriausybė – vizijos ir galimybės“

Knygoje „Pirmoji vyriausybė – vizijos ir galimybės“ pasakojama apie Kazimieras Prunskienės vadovaujamos pirmosios Vyriausybės veiklą, atskleidžiamos sudėtingos vidaus ir tarptautinės politikos aplinkybės, perėjimo į naują socialinį bei ekonominį būvį sunkumai, sovietinės kariuomenės siautėjimas, Kremliaus paskelbtos ekonominės blokados padariniai. Pasiaukojamo ministrų darbo užkulisiai rodo, kaip buvo grindžiamas pradinis kelio į tikrąją Lietuvos nepriklausomybę, Europos Sąjungą ir NATO etapas. Politinės publicistikos knygoje atskleidžiami sudėtingi Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos santykiai, pirmojo ministrų kabineto atsistatydinimo aplinkybės. Remiamasi Vyriausybės priimtais dokumentas, jų analize ir ministrų liudijimais.


Artūras A. Skučas

„Nepriklausomybės gvardija“

Vieno pagrindinių Sąjūdžio steigėjų Artūro A. Skučo knyga „Nepriklausomybės gvardija“ pasakoja apie sudėtingą ir itin svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį – Atgimimą, kovą už nepriklausomybę ir pirmuosius mūsų šalies gynybos žingsnius.

.

.

.

.

„Lietuvos Valstybės Konstitucijos ( su okupacijos periodu) 1918-1992 m.“

Knygoje ,,Lietuvos Valstybės Konstitucijos ( su okupacijos periodu) 1918-1992 m.“ pateikiamos Lietuvos Konstitucijos nuo valstybės nepriklausomybės paskelbimo iki šių dienų.