SVEIKINAME MOKYTOJUS! NIJOLĖ ŠERVENIKAITĖ – METŲ MOKYTOJA!

Įvyko tradicinis Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Metų mokytojo atrankos komisija aptarė 37 mokyklų ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos pateiktas rekomendacijas apdovanoti profesionalius ir atsakingus mokytojus.

Metų mokytojo nominacija skirta Nijolei Šervenikaitei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei! Kartu su mero padėka mokytojai skiriamas unikalus stiklo suvenyras ir piniginis prizas.

Mero padėka skirta gimnazijos direktorei Irmai Kačinauskienei už veiksmingą vadovavimą mokyklai, atsakingumą organizuojant mokymą ir mokymąsi, gimnazijos bendruomenės telkimą veiklai tobulinti ir įsipareigojimus visai rajono švietimo bendruomenei.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis apdovanojami mokytojai už aktyvią ir atsakingą pedagoginę, projektinę veiklą mokykloje ir rajone, profesionalumą, kolegiškumą. Šių mokytojų mokiniai aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Padėkos skiriamos mokytojoms:
Audronei Ramančuckienei, technologijų mokytojai metodininkei;
Ilonai Rasimavičienei, dailės mokytojai metodininkei.
Mero padėkomis apdovanojami mokytojai, kurie sėkmingai parengė mokinius valstybiniams brandos egzaminams, jų mokinių rezultatai įvertinti 100 balų:
Levutė Karčiauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;
Aušra Menkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Vydmantas Petraška, fizikos mokytojas metodininkas;
Žydrūnas Tautvydas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas.

Sveikiname!

Nijolė Šervenikaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė