Bendravimas atveria kelius į vaiko širdį

Dar vienas smagus ir prasmingas šio rugsėjo patyrimas – I-IV klasių vadovų, administracijos, soc. pedagogo išvažiuojamasis pasitarimas – diskusija su Tėvų tarybos nariais „Tinkama komunikacija – kelias į vaiko sėkmę“ , organizuotas Gimnazijos tėvų tarybos. Rimtauto Kuzmicko, Tėvų tarybos pirmininko, iniciatyva žavėjomės nuostabia Dzūkijos gamta, plaukiojom ežere, aplankėm Bukaučiškių koplytėlę. Diskutuodami neformalioje aplinkoje ieškojom atsakymų, kaip tikslingai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su šeima, kad vaikas jaustųsi saugus, patirtų sėkmę Diskusijoje su tėvais aptarėm komunikacijos svarbą, nes vaikas mokykloje ne tik mokosi, bet ir bendrauja, atranda ir praranda draugus, lyderiauja ar išgyvena vienatvę. Labai svarbu ne tik pažymiai, bet ir vaiko jausena, klasės vadovas yra arčiausiai mokinio, jis koordinuoja darbą su klase, bendradarbiauja su mokytojais ir su administracija, stengiasi kuo geriau pažinti ugdytinį, nuo jo dėmesio, jautrumo dažnai priklauso ir vaiko jausena mokykloje, todėl toks neformalus nuoširdus bendravimas labai reikalingas. Smagu, kad Gimnazijos tėvų tarybos nariai, kuruojami I. Mažeikienės, tiesia bendrystės tiltus.

R. Pūrienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja