Džiaugiamės brandos egzaminų rezultatais

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2021 metais  vidurinio ugdymo programą baigė ir egzaminus laikė 85 abiturientai. Nors mokslo metai buvo sunkūs, gimnazijos abiturientai ir jų mokytojai sėkmingai   įveikė nuotolinio mokymosi iššūkius. Visi mūsų gimnazijos abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą. Galima džiaugtis puikiais gimnazistų rezultatais. Valstybinių brandos egzaminų žinios įvertintos 6 šimtukais. Ypač džiaugiamės Eimanto sėkme – abiturientas EIMANTAS VAIČIŪNAS gavo net trijų dalykų šimtukus: matematikos, informacinių technologijų, fizikos.

Po vieną šimtuką gavo  3 abiturientės:  MIGLĖS DAMYNAITĖS   matematikos,  KAMILĖS KALĖDAITĖS, SOFIJOS VOLUNGEVIČIŪTĖS  lietuvių kalbos ir literatūros žinios įvertintos 100 balų.

Abiturientai EIMANTAS VAIČIŪNAS ir SOFIJA VOLUNGEVIČIŪTĖ gimnaziją baigė su pagyrimu.

Sveikiname su puikiais egzaminų rezultatais abiturientus ir jų mokytojus:   lietuvių kalbos mokytoją Levutę Karčiauskienę, matematikos mokytoją Aušrą Menkevičienę, fizikos mokytoją Vydmantą Petrašką, informacinių technologijų mokytoją Žydrūną Tautvydą.

Iš viso šiemet gimnazijos abiturientai laikė 247 valstybinius brandos egzaminus, 35-ių (14%) valstybinių brandos egzaminų rezultatai  atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį (įvertinti nuo 86 iki 100 balų).

Sėkmingiausiai išlaikyti chemijos (vidurkis – 68,5), anglų kalbos (vidurkis – 66,9) ir  fizikos (vidurkis – 59,0) valstybiniai brandos egzaminai.

Sveikiname visus gimnazijos abiturientus, atkakliu darbu, susitelkimu įveikusius ne tik nuotolinio mokymosi, bet ir egzaminų sunkumus, džiaugiamės jų rezultatais ir linkime toliau siekti svajonių išsipildymo!

Daiva Sabanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui