Lietuvių kalbos dienos gimnazijoje

Lietuvių kalbos dienos 2016 m. surengtos pirmą kartą. Tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, telkiančių užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinančių lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didinančių lietuvių kalbos prestižą.

Mūsų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos, L. Karčiauskienė, S. Milušauskienė, N. Šervenikaitė, R. Pūrienė, Ž. Jurkšienė, I. Mažeikienė ,tęsdamos gimnazijos lituanistines tradicijas, yra iniaciatorės ir aktyvios Lietuvių kalbos dienų organizatorės. Kalbos dienos gimnazijoje apima daug įvairių veiklų, renginių, netradicinių pamokų. Gimnazijos ketvirtokai vasario mėnesį, per žiemos atostogas, dalyvavo nuotolinėje edukacijoje B. Sruogos muziejuje, sužinojo įdomių faktų apie rašytojo asmenybę. Kovo pradžioje dvi gimnazijos pirmokų grupės dalyvavo interaktyvioje nuotolinėje edukacijoje Lietuvių kalbos muziejuje „Lituanistikos židinys“. Jie domėjosi lietuviškų žodžių kilme, „Lietuvių kalbos žodyno“ rengimo istorija, atliko įvairias interaktyvias užduotis. II kl.- IV kl. mokiniai dalyvavo projekte „Mokykimės gyventi nors dūžtančiose formose“, skaitė V. Mačernio, 2021metų poeto, sonetus įvairiose erdvėse, iliustravo juos nuotraukomis, ketvirtokai įsisupę į vasarines skraistes, prisidengę skėčiais nuo žiemos saulės, V. Mačernio „Vasaros sonetus“ skaitė lauke. Šis projektas suteikė mokiniams galimybę atrasti gerą poeziją, leido suprasti, kad kalbėti apie save ir pasaulį galima poeto žodžiais, atvėrė mokinių kūrybiškumą. Didžiausias Lietuvių kalbos dienų renginys, žinoma, tradicinis, jau 21-asis, Lietuvos Respublikos Jaunųjų kalbininkų konkursas, skirtas J. Kazlauskui ir A. Lyberiui atminti bei baigiamoji konkurso šventė. Konkurse šiemet dalyvavo 32 mokiniai iš įvairių Lietuvos gimnazijų, konkursantų darbai komisijos narius džiugino gebėjimu atskleisti savo požiūrį į gimtąją kalbą, brandumu ir netikėtais atsivėrimais. Konkurso tikslas – gilinti gimtosios kalbos žinias, lavinti rašytinės kalbos vartojimo įgūdžius, ugdyti stiliaus individualumą, skatinti iniacityvumą ir telkti kūrybiniams ieškojimams – neatsiejamas ne tik nuo Lietuvių kalbos dienų renginių, bet ir nuo kasdienio lituanistų darbo, nuo to nuolatinio mokymo ir mokymosi, nuo supratimo, kad gimtoji kalba atveria sielos gelmes, vienija ir telkia, ir nuo noro atverti gimtosios kalbos grožį savo mokiniams, vadinasi, Lietuvių kalbos dienos tęsiasi…

Rūta Pūrienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja