SVEIKINAME !

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko padėkomis už aktyvią ir atsakingą pedagoginę, projektinę veiklą mokykloje ir rajone, profesionalumą, kolegiškumą, naujas ugdymo praktikas, mokinių skatinimą dalyvauti varžybose, olimpiadose ir konkursuose apdovanojami Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojai Aušra Menkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė, ir Vytas Blekaitis, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas.

Mero Alvydo Vaicekausko padėkomis, skiriamomis mokytojams, kurie atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose, atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, parengia mokinius – respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojus, apdovanojamos Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojos Jūratė Grybauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, ir Dalia Šklėriūtė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė.