Kvietimas į Tarptautinį projektą „Financial Literacy – Path To Conscious Consumerism“