In memoriam

Gyvenimas kaip upė plaukia.
Kartais jos tėkmė rami, skaidri, o neretai – sūkuringa ir drumsta.
Tačiau nieko žavesnio ir svarbesnio už tą permainingą vilnijimą nėra…
Stefa Juršienė

Eidama 87-uosius metus mus paliko iškili Birštono ir Prienų krašto moteris – mokytoja, poetė Stefa Juršienė. 
Mokytoja gimė 1934 metų sausio 16 d. Plungės rajone, Alko kaime. Baigusi Rietavo vidurinę mokyklą ji studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau gimtosios kalbos mokė Medininkų (Vilniaus raj.), Balnininkų (Molėtų raj.) ir Prienų pirmosios vidurinės bei specialiosios internatinės mokyklos vaikus. Prisimindama dienas, praleistas mokykloje, ji rašė:

Dar galiu priglust prie žodžio,
Išnešioto atminty –
Ir pasėti grūdą grožio
Kiekvienoj širdy.

Nuo 1971 m. Stefa Juršienė gyveno, dirbo ir kūrė Prienuose. „Metai, praleisti su šio krašto žmonėmis, tai šviesus savęs ieškojimo prisiminimas. Čia mokiausi dirbti, bendrauti, gyventi“, – 2004 m. rašė mokytoja.
1996 metais buvo išleistas pirmasis jos eilėraščių rinkinys „Vakaro erškėtis“, vėliau knyga po knygos vis džiugindavo Prienų krašto skaitytojus. Mokytoja nelaikė savęs poete, dažnai su šypsena sakydavo: „Ech, truputį rašinėju, diena šviesesnė, kai kas nors nugula į užrašų sąsiuvinį…“ Tačiau iš viso pasirodė net dvylika jos eilėraščių knygų.
Stefa Juršienė buvo aktyvi visuomenininkė, dainuodavo choruose ir ansambliuose. O Prienų krašto muziejaus etnografinis ansamblis „Marginys“ jai visada buvo tarsi gaivus dvasios užutekis.
2019 metais mokytojai buvo įteikta Prienų rajono savivaldybės „Dėkingumo“ nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“. 

Verčiam jos gyvenimo puslapius. Sveikinimai, padėkos žodžiai, prašymai pagelbėti… Linksma šypsena, susikaupęs žvilgsnis per pamokas, rūpestis dėl tų, kurie palieka mokyklą ir gimtuosius namus… Tokią ją mes visada prisiminsime.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė