DĖMESIO!

Keičiamas pavasario atostogų laikas. 
Mokiniai atostogauja nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. (įskaitytinai).