Justino Marcinkevičiaus 90-dešimtmečio minėjimas

Kovo 10 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, Justino Marcinkevičiaus vardo kabinete, vyko netradicinė pamoka. Puikiai žinome, kad čia pradėjo formuotis Just. Marcinkevičiaus meilė literatūrai bei užsimezgė ilgametė draugystė su mokytoja, vėliau gimnazijos direktore, Genovaite Andrašiūniene, kuri, anot poeto, ir paskatinusi jį eiti šiuo – poeto keliu. Todėl nenuostabu, kad nors Justinas gimnaziją baigė prieš daugiau nei 70 metų, 1949-aisiais, jo vardas mokyklos koridoriuose nenutyla ir šiandien.

Paminėti Justino Marcinkevičiaus 90-dešimtmetį susirinko gimnazijos bendruomenė: administracija, mokytojai, mokyklos darbuotojai, mokiniai ir gimnazijos svečiai. Renginyje dalyvavo poeto Marcinkevičiaus sūnėnas Justinas Jonyka bei buvęs klasės draugas, 1949 m. laidos abiturientas, Jonas Vyšniauskas, kurie maloniai dalijosi savo prisiminimais ir asmenine patirtimi. J. Vyšniauskas dar gimnazistą Just. Marcinkevičių prisimena kaip labai draugišką: „Visa mūsų klasė buvo kaip broliai ir sesės“. Anot Jono Vyšniausko, poetas niekuomet per daug nelinko į sportines veiklas, kurias taip mėgo to meto vaikinai. Svarbiausia būsimo poeto gyvenime buvo mokslas, literatūra, knygos. Justinas Jonyka, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, poetą Just. Marcinkevičių apibūdino kaip jautrų, taktišką ir santūrų žmogų, stipriai išgyvenusį vidines dramas. J. Jonyka sako, jog poetas kiekvienam sutiktam rasdavo žodį, turėjo bruožą visus pakalbinti, tai buvo jo mandagumo ir nuoširdumo ženklas.

Po gražių žodžių, prisiminimų Justino Marcinkevičiaus atminimas buvo įprasmintas skaitant jo poeziją. Eilėraščių įvairovė apėmė visą poeto gyvenimą: „Ryškiausias vaikystės prisiminimas – sunkios tėvo rankos, raikančios duoną prie stalo“, – skambėjo skaitovės žiburietės žodžiai. Skambėjo poeto tekstai apie meilę, tėvynę, gyvenimą. Eilėraščius skaitė ne tik gimnazistai, taip pat lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos: renginio vedėja Živilė Jurkšienė, šio kabineto šeimininkė Snieguolė Vanždienė, Irena Mažeikienė.

Tokie minėjimai ne tik leidžia prisiminti poetą. Mums, moksleiviams, tai durys į Just Marcinkevičiaus kūrybą pažvelgti kitu kampu, ne tik iš vadovėlių puslapių, bet prisiliečiant prie gyvos istorijos, bendraujant su jį pažinojusiais, dalinantis kūryba bendraamžių rate ir puoselėjant jo atminimą.

Gerda Minajevaitė, IVc kl. mok.