Prienų rajono mokyklų anglų kalbos mokytojai nuo 2018 m. dalyvauja ERASMUS+ KA1 programos projekte „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“

Lapkričio 25-29 dieną su kolegomis iš kitų Prienų rajono mokyklų bei projekto koordinatore vyr. švietimo skyriaus specialiste Renata Pavlavičiene dalyvavome penkių dienų mokymo kursuose Maltoje. Paskaitų metu pagilinome žinias praktiškai išbandydamos įvairius inovatyvius, mokinių įsitraukimą į pamokos veiklas bei geresnių rezultatų poreikį skatinančius mokymo metodus. Intensyviai dirbdamos grupėse kartu su mokytojais iš Čekijos, Vengrijos bei Lenkijos kūrėme istorijas, išbandėme bendradarbiavimu pagrįsto mokymosi privalumus, atradome naujus diktantų rašymo būdus, dainų, video klipų, žodynų ir įvairių internetinių svetainių pamokoje panaudojimo galimybes.

Džiaugiamės, jog turėjome galimybę dalyvauti ir keliose ekskursijose, susipažinome su Maltos istoriniu bei kultūriniu paveldu. Pasivaikščiojome po sostinę Valetą – didingą istoriją turintį miestą, taip pat po Mdiną − seniausią Maltos miestą.

Smagu, kad šie mokymai buvo ne tik įdomūs, bet ir labai aktualūs bei naudingi. Pasidalijome mokymo patirtimi, pasisėmėme naujų idėjų vieni iš kitų bei patobulinome anglų kalbos įgūdžius. Na, o mokomąją medžiagą galėsime sėkmingai taikyti ir savo pamokų metu.

Vilija Gustaitytė ir Jūratė Grybauskienė, anglų kalbos mokytojos