Kaip rasti mokymosi džiaugsmą?

Antradienį, lapkričio 20 d. ,vyko mokinių ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų diskusija apie lietuvių kalbos mokymą bei mokymąsi. Diskusijos tikslas rasti bendrą sprendimą, kuris padėtų siekti lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi pažangos, patirti mokymo ir mokymosi džiaugsmą. Kalbėjome apie tai, ką mokiniai norėtų pakeisti, kas juos skatina mokytis. Taip pat buvo šnekama apie tai, kaip reikėtų motyvuoti mokinius skaityti knygas. Ir mokiniai, ir mokytojai dalijosi savo patirtimis. Smagu, kad diskusijoje dalyvavo gimnazijos direktorė ir pavaduotojos ir taip pat išreiškė savo nuomonę.

Man labai patiko ši diskusija, nes mokytojai tikrai išklausė ir stengėsi įsigilinti į mūsų nuomonę, tarėsi su mumis, kaip pakeisti kai kurių mokinių negatyvų požiūrį į mokymąsi pozityviu.

Nojus Laukevičius, Ia kl. mok.