ERASMUS+ KA1 – MOKYMAI AMSTERDAME

Prienų rajono mokyklų anglų kalbos mokytojai nuo 2018 m. dalyvauja ERASMUS+ KA1 programos projekte „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“.

Spalio 19 d. du Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai, Jurgita Barkauskienė ir Artur Hovakimyan, išvyko į penkių dienų mokymo(si) kursus Amsterdame, Nyderlanduose, susipažinti su inovatyviomis mobiliomis mokymo(si) programomis ir gebėti praktiškai jas taikyti ugdymo procese, siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Berlage licėjuje vyko intensyvusis mokymasis kartu su pradinių klasių, anglų kalbos mokytojais ir kolegomis, dirbančiais su specialųjų poreikių mokiniais iš Ispanijos, Belgijos ir Kipro.

Mokymai vyko penkias dienas nuo ryto iki vakaro, mokytojai patirtimis dalijosi ir su kviestiniais lektoriais iš Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės. Pamokose buvo išbandyta daugiau nei dešimt mobiliųjų įrankių – Padlet, Seesaw, Vlogit, Stop Motion Studio, Quizlet, Socrative, Mentimeter, Bookcreator ir kt. – kurių naudojimas yra paveikus mokinių individualiems pasiekimams pamokose gerinti.

Mokytojai turėjo galimybę dalyvauti ir inernetiniame webnar seminare, mokėsi ir natūralioje aplinkoje, kur išbandė mobilųjį Actionbound įrankį, kuris įgalina mokinius geriau pažinti aplinką, integruojant įvairius dėstomuosius dalykus, kompetencijų ugdymą(si), siekiant kelti mokymosi motyvaciją, taip gerinant individualius mokinių mokymosi pasiekimus.

Šie mokymai Amsterdame buvo ne tik informatyvūs ir įdomūs, bet ir labai aktualūs bei naudingi. Mokytojai rado naujų profesinių ryšių su kitų Europos Sąjungos šalių mokytojais, su jais pasidalijo mokymo patirtimi, sustiprino naudojimosi IT bei komunikacijos anglų kalba įgūdžius.

Jurgita Barkauskienė, anglų kalbos mokytoja
Nuotraukos iš asmenio archyvo