Ne tik mokome, bet ir mokomės bendradarbiaudami

Prienų „Žiburio“ gimnazijos komanda – direktorė Irma Kačinauskienė, pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, matematikos mokytojos Aldona Ūsienė ir Jurgita Tamošiūnienė – kartu su Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus komandomis bei Portugalijos Alijo mokyklos mokytojais spalio 6-12 dienomis dalyvavo projekto Erasmus+KA2 „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ mokymuose Ispanijoje.

Mokymai, kurių metu sėmėmės naudingos pedagoginės patirties, stebėdami matematikos pamokas, jas aptardami, analizuodami įvairių metodų tikslingumą ir efektyvumą, vyko Segura de Leon miesto vidurinėje mokykloje Ildefonso Serrano.

Bendradarbiaudami ne tik ieškojome šiuolaikiškų būdų, naujų sprendimų, padėsiančių mokiniams siekti geresnių matematikos mokymosi rezultatų ir asmeninės pažangos, bet ir susipažinome su Ispanijos švietimo sistema, Ildefonso Serrano mokyklos kasdienybe, mokymo ir mokymosi ypatumais.

Projekto koordinatorė pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė