Mokytojų diena

Minint tarptautinę mokytojų dieną, spalio 4-ąją, ryte, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojus pasitiko smuiko muzika, o 4-6 pamokų metu mokytojai prisiminė savo mokymosi laikus ir sugrįžo atgal į aukštosios mokyklos suolą. Mokymo įstaiga buvo pavadinta „Žiburių“ akademija. Mokiniai, GMS nariai, tapo dėstytojais. Kol mokiniams  pamokas vedė abiturientai, GMS nariai kavinėje „306 džiaugsmo akimirkos“ užregistravo „akademijos absolventus“, įteikė pažymių knygutes, suskirstė juos į tris grupes ir laukė kabinetuose „301 žingsnis“, „304 sieksniai“, „305 mylios“. „Absolventams“ buvo pravestos ekonomikos, dailės bei socialinių mokslų pamokos.

 Ekonomikos pamokoje mokytojai gavo vieną užduotį– sukurti nurodyto produkto, kuris neatitinka savo realios paskirties (pavyzdžiui, rašiklį, kuris nerašo, arba kvepalus šunims), reklamą. Pamoka buvo puiki. Mokytojai noriai ėmėsi jiems skirtos veiklos, įsijautė į studentų vaidmenis ir puikiai atliko jiems paskirtas užduotis.

 Dailės pamokos tikslas buvo ne egzaminuoti, o suteikti galimybę kuo labiau atsipalaiduoti,  pasiduoti iš pasąmonės kylantiems vaizdiniams ir juos pavaizduoti savo kūrinyje.  Užmerktomis akimis, klausydamiesi muzikos, „absolventai“ (mokytojai) piešė, keitėsi darbais, juos tobulino. Pamokos pabaigoje vyko refleksija.

Trečiojoje – socialinių mokslų pamokoje- laukė protų mūšis. Susiskirsčius į grupeles reikėjo įveikti tris turus, buvo patikrintos istorinės, geografinės, anglų kalbos bei loginio mąstymo žinios. Atsakinėjant į klausimus, edukacinėje erdvėje visuomet vyravo gera atmosfera, kupina džiugių emocijų bei susidomėjimu žibančių akių.  Kaip ir kiekvienoje pamokoje, buvo vertinama ne tik atlikto darbo kokybė, bet ir „absolventų“ elgesys.

 Po edukacinių užsiėmimų susirinkusiųjų Aktų salėje laukė Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojams skirti sveikinimai: kalbėjo Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė, Renata Pavlavičienė, gimnazijos kuratorė, Tėvų tarybos atstovai. Vyko drabužių kolekcijos „Fabrikas“ pristatymas. Visus maloniai nustebino nuoširdus ir lyriškas Mariaus Kijausko šventinis koncertas, skirtas mokytojams.

 Šventės pabaigoje „Žiburių“ akademijos „rektorius“ Andrius Grumadas (GMS prezidentas) su savo komanda įteikė „absolventams“ diplomus.

 Gerda Minajevaitė, IVc kl. mokinė, GMS atstovė spaudai