Sveikiname! Rasa Kučinskienė- Metų mokytoja! Padėkos -Linai Malinauskienei, Jūratei Grybauskienei, Ilonai Rasimavičienei ir Vydmantui Petraškai!

Įvyko dvyliktasis tradicinis Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. 2019 Metų mokytojo nominacija skirta Prienų „Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei Rasai Kučinskienei.  Kartu su mero padėka mokytojai skirtas unikalus stiklo suvenyras ir piniginis prizas.

Rasa Kučinskienė – iniciatyvi, kūrybinga mokytoja, kryptingai ugdanti sumanius, aktyvius ir atsakingus mokinius, besidominčius naujausiomis technologijomis ir gebančius integruotis į besikeičiančią aplinką, ją tausoti. Bendradarbiaudama su kolegomis, organizuoja integruotas veiklas,  tyrimus, konkursus, išvykas į aukštojo mokslo įstaigas, laboratorijas,  drauge su mokiniais dalyvauja mokslinėse konferencijose, projektuose. Mokytojos vadovaujami mokiniai užėmė prizines vietas nacionaliniame ir tarptautiniame konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ etapuose, dalyvauja Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Tarptautinio Baltijos jūros projekto renginiuose. Rasa Kučinskienė dalyvauja rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų parodose, dalijasi savo sukaupta pedagogine patirtimi su kolegomis ne tik iš Prienų rajono, bet ir Lietuvos.   2018 m. mokytojos profesinė veiklą įvertino asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ – R. Kučinskienė iš 200 nominantų pateko į inovatyviausių biologijos, chemijos mokytojų ketvertuką.

Mero padėka apdovanota Lina Malinauskienė, pavaduotoja ugdymui, veiksmingai vadovauja mokyklai, atsakingai organizuoja mokymą ir mokymąsi, telkia visą bendruomenę mokyklos veiklai tobulinti. 

Mero padėka skirta ir anglų kalbos  mokytojai metodininkei  Jūratei Grybauskienei, kuri atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje,  kurios mokiniai tampa respublikinių olimpiadų, konkursų  nugalėtojais.

Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis apdovanoti mokytojai už profesionalumą, aktyvią projektinę veiklą, kolegiškumą. Šių mokytojų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja  olimpiadose ir konkursuose. Padėkos skirtos Vydmantui Petraškai, fizikos mokytojui metodininkui, ir Ilonai Rasimavičienei, dailės mokytojai metodininkei.

Sveikiname!
„Žiburio“ gimnazijos informacija