Metodinės tarybos ir GMS diskusija

Rugsėjo 24 dieną, antradienį, Prienų „Žiburio“gimnazijos skaitykloje vyko  Metodinės tarybos, administracijos  ir GMS diskusija „Kada pamokoje įdomu mokyti(s)?“. GMS prezidentas Andrius Grumadas pristatė apklausos, kurioje dalyvavo 258 I-IV klasių mokiniai, rezultatus kas, mokinių manymu, yra įdomi pamoka. Diskusijoje, kurią vedė istorijos mokytoja ekspertė V. Juodsnukienė, dalyvavę mokiniai ir mokytojai išsakė savo nuomonę, diskutavo, ieškojo bendrų sprendimų. Diskusija buvo draugiška, visi mokytojai ir mokiniai sutarė, jog tikslas bendras geri mokymosi rezultatai. Nutarta šiais mokslo metais organizuoti mokinių diskusijas su dalykų mokytojais.

Živilė Jurkšienė, GMS veiklą kuruojanti mokytoja