Mokomės netradicinėse aplinkose

Birželio 10 dieną gimnazijoje I-III kl. mokiniams organizuota netradicinio ugdymo -išvykų ir mokymosi netradicinėse aplinkose-diena. Gimnazijos pirmokams ir antrokams netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros pamokos vyko Prienų krašto muziejuje. Lydimi mokytojų Ž.Jurkšienės, I.Mažeikienės, L.Karčiauskienės, S.Vanžodienės mokiniai buvo supažindinti su muziejaus edukacinėmis erdvėmis, aptarė Prienų krašto vietovardžius, atliko užduotis virtualioje erdvėje. Gimnazistams įdomi buvo ekskursija „Senieji Prienai“.

Ž. Jurkšienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Trečiokai su mokytoja R. Pūriene ir gimnazijos bibliotekininke L.Krūvelyte lankėsi Just. Marcinkevičiaus bibliotekoje, kur vyko paskaita-diskusija apie mūsų gimnaziją baigusį Prienų krašto poetą Just. Marcinkevičių. Bibliotekos darbuotoja D. Bredelienė įdomiai pasakojo apie poeto kūrybą ir gyvenimą, gimnazistai virtualiai „keliavo“ po poeto tėviškę, net laikė rankose pirmąjį eilėraščių rinkinį, apžiūrėjo asmeninę poeto biblioteką, kurią Prienams padovanojo poeto žmona Genovaitė. Visi vieningai nutarė, kad mokymasis netradicinėse aplinkose ne tik suteikia žinių, bet ir sudaro galimybę geriau pažinti savo kraštą ir jo žmones.

R.Pūrienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Trečiokai, besimokantys chemiją A kursu, ir grupelė chemija besidominčių antrokų vyko į KTU cheminės technologijos fakultetą. Gimnazistai išklausė KTU dėstytojos Joanos Solovjovos paskaitą apie organinių medžiagų atpažinimo metodus, instrumentinę analizę bei organinei analizei naudojamos įrangos veikimo principus. Vėliau moksleivių laukė praktinis darbas muziejų primenančioje 1922 m. įkurtoje organinės chemijos laboratorijoje, kuri tarpukario metu buvo viena moderniausių visoje Europoje. Padedami KTU doktorantų moksleiviai profesionalioje aplinkoje turėjo galimybę atlikti bandymus, susijusius su polimerų atpažinimu ir sinteze. Mes pasigaminome indikatorius, stebėjome jų kitimą skirtingose terpėse ir gautą indikatorių su fluorescencine medžiaga integravome į polimerinę matricą. Tai buvo įdomi patirtis, nes ne vien pagilinome savo žinias, bet ir susipažinom su mokslininko profesija.

Paulina Mozūraitė, III kl. mok.

III klasės mokiniai su biologijos mokytoja V. Šiugždiniene aplankė VDU botanikos sodą Kaune. Mokiniai tyrinėjo sodą nuo ąžuolo iki palmės, nuo šalavijų iki kaktusų, sužinojo, kokie augalai auga skirtinguose biomuose. Ekskursija VDU botanikos sode suteikė ne tik naujų žinių, bet ir paliko daug įspūdžių.

Ringailė Aleksynaitė, III kl. mok.
Nuotraukos Dž.Gaigalienės, chemijos mokytojos, ir D.Gužaitės, III kl.mok.