Projekto „ETWINING“ kontaktinis seminaras Prancūzijoje

Pateikusi paraišką ir laimėjusi konkursą vykti į programos „eTwinning“ tarptautinį kontaktinį seminarą Lilyje (Prancūzija), jame dalyvavau 2019 m balandžio 26- 28 dienomis. Šio seminaro tikslas – susipažinti su projekto teikiamomis bendradarbiavimo galimybėmis, naujų projektų idėjų realizavimu bei partnerių paieška.

Seminare dalyvavo apie 70 mokytojų iš įvairių Europos šalių, o iš Lietuvos vykome trise: Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Klaipėdos mokinių švietimo centro ir Forvardo privačios mokyklos mokytojos. Kadangi atvykau į seminarą su sveikos mitybos projekto idėja, kurios tikslas, kad mokiniai būtų tinkamai informuoti ir galėtų atsakingai rinktis savo gyvenimo būdą, didinti mokinių sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą spendžiant sveikos mitybos ir gyvensenos problemas,todėl ieškojau bendraminčių, palaikančių šią idėją. Grupinio darbo metu su grupės nariais iš Čekijos ir Prancūzijos kūrėme bandomąjį projektą „Gyvenk sveikai“ („Vivre en bonne santé“), diskutavome apie mokinių sveikatos problemas, susijusias su sveikos gyvensenos supratimo stoka. Projektavome, kaip galime situaciją pagerinti, nes panašios problemos kyla visose šalyse. Šio projekto tikslas – sveikos gyvensenos propagavimas, apimant tris aspektus: mitybą, judėjimą ir žalingus įpročius. Kiekviena šalis partnerė įsipareigojo nagrinėti atitinkamą temą. Mūsų mokykla, dirbdama su 15-16 metų mokiniais, turės paruošti klausimynus apie sveiką mitybą, kuriuos pateiks visų partnerių mokyklų mokiniams bei palygins rezultatus. Klausimynai bus parengti ir apie fizinį aktyvumą (atsakinga Čekija) bei žalingus įpročius (Prancūzija). Mokiniams keliami uždaviniai: susirasti draugų tarp šalių partnerių, pasidalinti turima patirtimi bei plėtoti naujas temą atitinkančias idėjas, tobulinti kalbinius įgūdžius. Tikėtinas rezultatas – videokonferencijos organizavimas, kurios metu bus pristatomi gauti anketų rezultatai ir pateikiamos rekomendacijos. Plačiau: https://live.etwinning.net/projects/project/194577.

Seminare įgijau naujų gebėjimų – ne tik komunikuoti daugiakultūrinėje aplinkoje, tobulinant prancūzų kalbos žinias, bet ir gebėjimą valdyti IT įrankius „eTwinning“ erdvėje, tai buvo nauja ir svarbi patirtis, davusi daugiausiai naudos, ieškant projektams partnerių ir kuriant projektinę veiklą. Su šalimis partnerėmis aptarėme ir kitas inovatyvias priemones, kurias būtų galima naudoti dirbant su mokiniais: video kūrimas, Quizziz, Metimenter, Google formos, Prizi.

Džiaugiuosi suteikta galimybe dalyvauti šiame seminare, nes susiradau naujų kontaktų kuriamam bei ateities projektams, kilo naujų idėjų vykdyti projektus ir su Lietuvos mokyklomis, bendradarbiaujant su gamtos mokslų mokytojais, turėjau galimybę pasidalinti savo turima patirtimi, padiskutuoti ir aptarti sėkmingus ugdymo atvejus su kitais pedagogais iš įvairių Europos šalių.

Rasa Kučinskienė,
Prienų „Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė
Nuotraukos iš asmeninio archyvo