TARPTAUTINĖ MOKINIŲ APLINKOTYROS–ANGLŲ KALBOS KONFERENCIJA „ATGAL Į GAMTĄ“ Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko ketvirtą kartą

Po kelių mėnesių ramybės minkštoje miško paklotėje pradeda rąžytis pirmieji vabalai, pirmųjų žiedų glėbiuose nedrąsiai slapstosi rasos lašeliai, atšyla net pačio seniausio medžio širdis ir plačiais sparnų mostais atskraidindami pirmuosius saulės spindulius parskrenda pirmieji paukščiai. Tai ženklas, kad atbunda gamta. Kiekvieną pavasarį gegužės pirmąją savaitę Prienų „Žiburio“ gimnazija sukviečia iš įvairių Lietuvos kampelių per žiemą tiriamuosius aplinkotyrinius darbus ruošusius moksleivius bei jiems padėjusius mokytojus.

Tiriamojo darbo ir praktinių veiklų metu mokiniai skatinami išsiugdyti sisteminius mokslinio tyrimo darbo įgūdžius (išmokti savarankiškai naudotis papildoma literatūra, apdoroti ir analizuoti stebėjimų duomenis, apibendrinti gautus rezultatus), mokytis laisvai protauti: suprasti idėjas ir koncepcijas, jomis, pastebėjimais ir eksperimentais remiantis daryti logiškas išvadas ir logiškus sprendimus, suprasti supančio pasaulio sudėtingumą ir harmoniją bei patirti pažinimo džiaugsmą. – toks yra šios akademinės visuomenės susibūrimo tikslas. Mūsų mokykla šiuo atžvilgiu tapo traukos centru. Moksleivių darbai vertinami kompetetingos komisijos pagal iš anksto numatytus vertinimo kriterijus. Šiais mokslo metais vertinimo komisiją sudarė: Dr. R. Žvirdauskienė, KTU Maisto mokslo ir technologijos katedros lektorė, R. Dargienė, Nemuno kilpų regioninio parko specialistė, Dr. Ž. Preikša, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos katedros lektorius, L. Jančiukienė, Prienų savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė, Ani Muradyan, Economic Officer, U.S. Embassy, Dr. V. Vaitkevičienė, VDU Biochemijos katedros lektorė, G. Demereckienė, JAV Ambasados politikos ir ekonomikos specialistė, O. Razmislavičienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos vyr. specialistė.

Konferencijos pradžioje sveikinimo ir padrąsinačius žodžius tarė Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, LR Seimo nario A. Palionio padėjėja Valė Petkevičienė bei Prienų savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė L. Jančiukienė, išklausėme JAV ambasados Lietuvoje Ani Muradyan pranešimą apie JAV nacionalinius parkus bei Dr. Ž. Preikšos, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos katedros lektoriaus, pranešimą apie Meldines nendrinukes, jų žiemavietes ir perimvietes.

Konferencijos metu 36 tiriamuosius darbus pristatė mokiniai iš 22-jų Lietuvos miestų ir užsienio – Estijos, Anglijos, Graikijos, Jordanijos mokyklų . Dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių.

Darbai buvo pristatomi 4-iose sekcijose: dviejose lietuvių ir dviejose anglų kalba. III – os sekcijos pranešimai buvo transliuojami vaizdo konferencija. Po darbo sekcijose vyko 3 praktiniai užsiėmimai mokiniams ir mokytojams: mokiniai mokėsi atpažinti kerpes, aiškinosi, kaip pagaminamas netikras kraujas, kaip atskirti gyvas ir žuvusias mieles bei koks yra jų gyvybingumas. Mokytojai praktinės veiklos metu gilinosi, kaip padidinti mokinio motyvaciją, kuri yra mokymosi sėkmės garantas. Šiai veiklai vadovavo ir praktinėmis metodikomis dalijosi Lietuvos inovatyviausia Akmenės gimnazijos biologijos – chemijos mokytoja Laima Zdanavičienė.

Po ilgų vertinimo komisjos diskusijų moksliškiausiais darbais pripažinti: „Invazinės rūšys ir jų būklė Lietuvoje“ (Matas Stasytis, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos mokinys, mokytojas Gediminas Čapkauskas); „Oro teršalų įtaka cheminių elementų kaitai bei infraraudonųjų spindulių sugerčiai spygliuočiuose medžiuose“. (Raminta Kuprelytė, Akmenės gimnazijos mokinė, mokytoja Laima Zdanavičienė); „Molly Chambers“ (supervised by John-Paul Davies), „The price of a bee’: an exploration into how we value pollinators and how best to conserve populations“,( Oxford d’Overbroeck‘s school, UK.; Airiin Ling, supervised by Lauri Mällo and Jaanus Elts). „The effect of additional feeding on the abundance of wintertime birds“, (Estonia/Tartu Jaan Poska Gymnasium and Tartu Nature House, Sandra Slušnytė (supervised by Virginija Kriaučiūnaitė). „The tomorrow of us and my chestnut tree“( Vilnius Gabija gymnasium).

Mūsų mokyklos moksleiviai Paulina Mozūraitė ir Pijus Dilinikaitis pristatė pranešimus „Apyrankė, padedanti norintiems mesti rūkyti“ (mokytoja Džiuginta Gaigalienė), Airida Vaikšnytė su Kamile Pilipavičiūte – „Mikroorganizmų įvairovės tyrimas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje“ (mokytoja Rasa Kučinskienė).

Džiaugiamės galimybe organizuoti Tarptautinio lygio jaunųjų mokslininkų konferencijas, didinant mokinių motyvaciją bei stiprinant STEM ugdymą ir populiarinimą, lavinant kalbines kompetencijas, bendradarbiavimą, gebėjimą mokytis vienas iš kito. Stiprioji konferencijos pusė – galimybė skaityti pranešimus ir anglų kalba, savo tiriamąjį darbą pristatyti 7 – 8 klasių mokiniams, kurie yra tik pradedantieji mokslininkai, bei praktinė dalis, kai mokiniai susiskirstę į grupes atlieka praktines užduotis, vadovaujami universiteto dėstytojo – specialisto.

Norėtume padėkoti konferencijos partneriams ir rėmėjams:

LR Seimo nariui Andriui Palioniui
Amerikos ambasadai Lietuvoje
Prienų rajono savivaldybei ir jos merui Alvydui Vaicekauskui
Prienų švietimo pagalbos tarnybai
Nemuno kilpų regioniniam parkui
Vytauto Didžiojo universitetui
Kauno technologijos universitetui
Generaliniam rėmėjui UAB „Ekofrisa“ ir direktorei Linai Dužinskienei
Prienų „Žiburio“ gimnazijos konferencijos organizacinei grupei

Dėkojame visiems prisidėjusiems bei linkime kasdieniuose darbuose rasti laiko pasidžiaugti mažais gamtos stebuklais, nes jie yra mūsų įkvėpimo šaltinis.

Noja Petkevičiūtė, Id kl.
Dija Revinskaitė, IId kl.

Rasa Kučinskienė, biologijos mokytoja metodininkė
Nuotraukos Felicijos Balčiukynaitės ir Paulinos Virbšaitės