SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI dorinio (tikybos) mokytojo DARBO VIETAI UŽIMTI

 1. Pareigybės pavadinimas: dorinio (tikybos) mokytojo(os);
 2. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui;
 3. Darbo krūvis: 9 val. (galimybė turėti neformalaus ugdymo užsiėmimus);
 4. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis išsilavinimas, suteikiantis teisę mokyti I-IV gimnazijos klasės mokinius dorinio ugdymo (tikybos) nuo 2019-04-29;
 5. Dokumentai pateikiami:
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija
 • Pedagoginę patirtį atspindintys dokumentai: kvalifikacijos pažymėjimai, rekomendacijos, projektinė veikla, metodinė veikla, turimos parengtos metodinės priemonės, savianalizė (dirbusiems pedagoginį darbą).
 1. Dokumentų pateikiami iki balandžio 19 d. 16 val. vienu iš būdų: a. skanuoti ir atsiųsti adresu: irmasnd@gmail.com; b. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 7.45-16.15 val. (pirmadienis-penktadienis)
 2. Informacija teikiama tel.: 8 68781446, el. paštas.: irmasnd@gmail.com . Pokalbiai vyks 2019-04-25 nuo 11.00 iki 12.00 val. gimnazijoje. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.