Lietuvos jaunųjų matematikų konkursas „Žiburys“

Lapkričio 29 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje šešioliktą kartą vyko Lietuvos jaunųjų matematikų konkursas „Žiburys“.
Šiemet konkurse dalyvavo vienuolika mokyklų: Kauno r. Babtų gimnazija ir Raudondvario gimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazija ir šešios Prienų r. mokyklos: Pakuonio, Naujosios Ūtos ,Balbieriškio, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. Iš viso 46 aštuntų-dvyliktų klasių mokiniai. Šiemet konkurse pirmą kartą dalyvavo Prienų r. aštuntų klasių mokiniai.
Dalyvius smagiomis dainomis pasitiko gimnazijos choras, vadovaujamas Romos Ruočkienės, sveikino Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė
Kol mokiniai sprendė užduotis, mokytojai , aplankę „Žiburio“ gimnazijos naujas edukacines erdves, vadovaujami komisijos pirmininkų matematikos mokytojų Alvydo Pranskevičiaus, Aušros Menkevičienės, Jurgitos Tamošiūnienės, Aldonos Ūsienės ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytojos Kristinos Kravčenko, aptarė konkurso užduotis, analizavo užduočių sprendimo būdus.
Mokytojams mokymus apie sudėtinių palūkanų ir procentų skaičiavimą vedė VU Kauno fakultetų prof. Stasys Girdzijauskas .Po pietų dalyvių laukė VU Kauno fakulteto pristatymas. Viešųjų ryšių atstovė lektorė Inga Vaitkevičiūtė ir studentų atstovybės narė pristatytė VU istoriją, Kauno fakulteto studijų programas, galimybes universitete: praktiką ir stažuotes užsienio universitetuose, akademinę karjerą, laisvalaikį ir kt.
Konkurso prizininkai buvo apdovanoti VU Kauno fakulteto padėkomis ir dovanomis.
Konkurso nugalėtojams prizus įsteigė Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius, Prienų knygynas „Pegasas“, „Trintukas“ bei VU Kauno fakultetas.
Po apdovanojimų, padėkų dalyviams, juos ruošusiems mokytojams, vertinimo komisijoms, konkurso organizatoriams mokytojai džiaugėsi gerai organizuotu renginiu, dėmesiu kiekvienam dalyviui.
Sveikiname Lietuvos jaunųjų matematikų konkurso „Žiburys“ nugalėtojus!

I vieta:
8 kl.- „Ąžuolo“ progimnazija, Paulina Sabanskytė (mokytoja Violeta Grigonienė)
9 kl.-Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Deividas Sabaliauskas (mokytoja Sandra Kavaliauskienė)
10 kl.-Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Tomas Gofmanas (mokytoja Sandra Kavaliauskienė )
11 kl.-Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Haroldas Bartusevičius (mokytoja Edita Šauklytė)
12 kl.-Kauno r. Raudondvario gimnazija, Tauras Gaulia (mokytoja Lina Meškauskienė)

II vieta
8 kl.-„Ąžuolo“ progimnazija, Joris Dobilas (mokytoja Violeta Grigonienė)
9. kl.-Prienų „Žiburio“ gimnazija, Aleksas Balčiukynas (mokytoja Aušra Menkevičienė)
10 kl.-Prienų „Žiburio“ gimnazija, Martynas Gusas (mokytoja Aldona Ūsienė)
10 kl.-Prienų „Žiburio“ gimnazija, Eimantas Vaičiūnas (mokytoja Aldona Ūsienė)
10 kl.-Kauno „Saulės“ gimnazija , Karolis Rentauskas (mokytoja Sigutė Meškauskienė)
11 kl.-Prienų „Žiburio“ gimnazija, Ugnė Orinaitė (mokytoja Aušra Menkevičienė)
12 kl.-Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Justinas Janušas (mokytoja Roma Greičiutė)

III vieta
8 kl.-„Ąžuolo“ progimnazija, Karolis Pūkas (mokytoja Violeta Grigonienė)
9. kl.-Kauno raj. Raudondvario gimnazija, Karolis Domarkas (mokytojas Romualdas Čibiras)
9 kl.-Kauno „Saulės“ gimnazija, Karolis Jukšta (mokytojas Rita Jonaitienė)
10 kl.-Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Jokūbas Trakšelis (mokytoja Edita Šauklytė)
11 kl.-Babtų gimnazija, Marija Duchovskytė (mokytoja Danutė Marija Dulskienė)
12 kl.-Kauno „Saulės“ gimnazija, Titas Kleinas (mokytoja Rita Vaivadienė)

IV vieta
8 kl.-„Ąžuolo“ progimnazija, Paulius Sabanskis (mokytoja Violeta Grigonienė)
9. kl.-Babtų gimnazija, Gabija Dilytė (mokytoja Lina Šiukštienė)
10 kl.-Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Linas Kučinskas (mokytoja Zita Rukšėnienė)
11 kl.-Kauno „Saulės“ gimnazija, Marijus Butauskas (mokytoja Kornelija Intienė)
12 kl.-Babtų gimnazija, Austėja Zaleckytė (mokytoja Danutė Marija Dulskienė)

Aldona Ūsienė, matematikos mokytoja metodininkė
Nuotrukos Miglės Buzaitės ir Augustės Volungevičiūtės