Bendradarbiavimas-sėkmingo ugdymo garantas

2018-11-27 d. pavakare į gimnazijos aktų salę rinkosi gausus būrys tėvų, mokinių, klasės vadovai, gimnazijos administracija. Tėvų tarybos inicijuota diskusija „Tėvų, klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas siekiant vaiko asmeninės pažangos“ buvo ne tik aktuali dalyviams, bet ir įdomi, gerai organizuota. Komandose, sudarytose iš mokinių, tėvų ir mokytojų, kiekvienas buvo išgirstas, kiekviena nuomonė svarbi. Aptarta tėvų ir vaikų atsakomybė siekiant mokinio asmeninės pažangos, ieškota prastėjančio mokinių ugdymosi rezultatų priežasčių. Komandos diskutavo apie klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą su tėvais ir vaikais, sprendė, kodėl klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų ir tėvų bei mokinių bendradarbiavimas nėra pakankamai efektyvus. Diskusijos pabaigoje komandų atstovai pristatė pasiūlymus, kaip tobulinti tėvų, vaikų, klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą, kad susitelkusi gimnazijos bendruomenė ir toliau kūrybingai siektų ugdymo ir asmeninės mokinio pažangos efektyvumo.

„Žiburio“ gimnazijos informacija