Knyga Prienų „Žiburio“ gimnazijai 100

Knygą apie „Žiburio“ gimnaziją galite įsigyti mokyklos bibliotekoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.
Kreiptis į bibliotekininkę Liną.