Buvusių gimnazijos mokinių susitikimas

Šiais mokslo metais Prienų ,,Žiburio“ gimnazija švenčia savo šimtmetį. Per šimtą metų ji išleido 94 abiturientų laidas, ją baigė 5272 abiturientai.

Paskutinį rugpjūčio penktadienį, rugpjūčio 25 dieną, gimnazija sukvietė visus savo buvusius mokinius į susitikimą ,,O klasėje atrodys taip, kaip buvę…“. Šventė prasidėjo mokyklos Aktų salėje, kur buvusiems mokiniams vyko 3 pamokos. Istorijos pamoką vedė istorijos mokytoja ekspertė Vilija Juodsnukienė, kuri pateikė daug nežinomų faktų apie ,,Žiburio“ gimnaziją. Istorijos mokytojos metodininkės Vida Degutytė ir  Irena Teišerskienė surengė protų mūšį apie ,,Žiburio“ gimnaziją.  Literatūros pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Živilė Jurkšienė. Pamokoje mokyklos mokiniai, mokytojai, buvę mokiniai skaitė buvusių ,,Žiburio“ gimnazijos auklėtinių kūrybą.  Muzikos pamoką vedė muzikos mokytoja ekspertė Roma Ruočkienė, kuri kvietė dainuoti ,,Žiburio“ gimnazijai aktualias dainas.

Po pamokų visi buvę mokiniai klasėse susitiko su savo draugais, mokytojais, auklėtojais. Čia jie parašė laiškus savo mokyklai bei turėjo galimybę susipažinti su  muziejaus fonduose esančia medžiaga apie savo klasę.