„Žiburio“ gimnazijoje svečiavosi tarptautinio Baltijos jūros projekto koordinatorė Lietuvoje

Birželio 1 dieną „Žiburio“ gimnazijoje svečiavosi LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė, tarptautinio Baltijos jūros projekto koordinatorė Lietuvoje Julija Fediajevaitė. Projekto pagrindinė idėja – suvienyti devynių Baltijos jūros valstybių mokyklų pastangas, ieškoti bendrų regiono aplinkosaugos problemų spendimo būdų. Prienų „Žiburio“ gimnazija šiame projekte dalyvauja nuo 2007 metų.
Viešnia susitiko su Prienų „Žiburio“ BSP koordinatore biologijos mokytoja Rasa Kučinskiene. Susitikime buvo diskutuojama, kaip Baltijos jūros projektas galėtų prisidėti įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus, kokios naujos ugdymo programos galėtų būti kuriamos siekiant ugdyti mokinių globalų pilietiškumą ir aplinkosauginį sąmoningumą. Projekto koordinatorė pasidžiaugė mokykloje įgyvendintomis veiklomis, perdavė specialųjį prizą tarptautinio konkurso „BSP webquiz“ nugalėtojui IVb klasės mokiniui Lukui Miklušiui. Taip pat dviem gimnazistams, aktyviausiems BJP projekto dalyviams, perdavė kvietimus į vasaros stovyklą „Auginkime mokslininką gamtinėje aplinkoje“, įteikė gimnazijos koordinatorei LMNŠC direktoriaus padėką už aktyvų dalyvavimą Baltijos jūros projekte.
Apie tarptautinio Baltijos jūros projekto veiklą anglų kalba išsamiau galima sužinoti adresu internete: www.b-s-p.org

Informacija