Paskutinis skambutis nuaidėjo 99 abiturientams

Gegužės 24-ą, ketvirtadienį, 94-osios laidos abiturientams nuskambėjo Paskutinis skambutis. Nuo pat ryto abiturientai, važinėdami balionais papuoštais automobiliais, visiems praeiviams skelbė apie savo paskutinę mokslo dieną
Sugrįžę į gimnaziją, po gimnazijos kieme sušokto šokio, pakvietė savo klasių vadovus raudonu kilimu įeiti į gimnaziją: Vidą Degutytę, Viliją Juodsnukienę, Dalią Šklėriūtę ir Arturą Juočiūną. Pakabinę savo laidos vinjetę, išpuoštuose kabinetuose išklausė klasių vadovų vestą paskutinę pamoką.
Pakviesti „Ąžuolo“ progimnazijos pirmokų skambučio ir palydėti koridoriuose sustojusių gimnazistų plojimų, abiturientai susirinko gimnazijos aktų salėje. Juos dainomis ir gražiais žodžiais džiugino ir tuo pat metu graudino Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinukai. Abiturientus sveikino gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė ir palinkėjo sėkmingo skrydžio. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas linkėjo sėkmės ir kiekvienai klasei bei mokytojams įteikė po saldžią dovaną. Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas linkėjo nepamiršti mokytojų ir baigus mokyklą joje apsilankyti.
Abiturientus šokiu sveikino GMS. Gimnazijos trečiokai, vaizduodami įžymius mokslininkus, tokius kaip Pitagoras ar Čarlzas Darvinas, kalbėjo apie egzaminų sėkmę, o dainomis ragino džiaugtis gyvenimu. Muzikos mokytoja Roma Ruočkienė sveikino 20 abiturientų – choro narių, o kūno kultūros mokytojas Vidas Blekaitis – abiturientus, gimnazijos krepšinio komandos narius.
Šventę abiturientai baigė būsimiems ketvirtokams perduodami gimnazijos raktą ir knygą bei dainuodami dainas.

Gerda Minajevaitė
Nuotraukos mokytojo Artur Hovakimyan, gimnazistės Agnės Danilevičiūtės