Mokinių aplinkotyros-anglų kalbos konferencijoje „Atgal į gamtą“ vyko daug įvairios veiklos

Gegužės 7-ąją vyko trečia respublikinė integruota mokinių aplinkotyros–anglų kalbos konferencija, skirta Prienų „Žiburio“ gimnazijos įkūrimo 100 metų jubiliejui paminėti, kurioje dalyvavo šešių Lietuvos savivaldybių mokyklų: VDU „Rasos“ gimnazijos, LSMU gimnazijos, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos, Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Veiverių tomo Žilinsko gimnazijos, Šleinavos pagrindinės mokyklos, Jiezno gimnazijos ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai. Konferencijos dalyvius ir svečius daina pasveikino gimnazijos choras, sveikinimo žodžius išsakė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotojos Lina Malinauskienė ir Daiva Sabanskienė, LR Seimo nario Andriaus Palionio patikėtinė Valė Petkevičienė.
Gimnazijos aktų salėje paskaitą apie minuojančius mikrodrugius skaitė prof. dr. Virginijus Sruoga, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas (minuojantys mikrodrugiai – vabzdžiai, kurių lervos palieka žymes ant lapų ar vaisių, kad apsisaugotų nuo priešų ar susirastų maisto). Nemuno kilpų regioninio parko specialistė Rosita Dargienė pristatė Nemuno kilpų regioninį parką ir jo gamtines vertybes.
Mokiniai pranešimus pristatė trijose sekcijose, juos vertino komisijos, kurios išrinko tris moksliškiausius pranešimus. Pirmoje sekcijoje laimėjo Inesa Juodzevičiūtė, Šlienavos pagrindinės mokyklos mokinė („Energinių gėrimų poveikis valgomojo svogūno Allium cepa ląstelės gyvybingumo ciklui“), jai pasiruošti padėjo mokytoja O. Gervienė. Antroje sekcijoje išrinktas moksliškiausiu Prienų „Žiburio“ gimnazistų Felicijos Balčiukynaitės ir Milvydo Kutulio pranešimas apie klimato kaitos įtaką augalų augimui (darbo vadovė – biologijos mokytoja Rasa Kučinskienė). Trečioje sekcijoje, kurioje pranešimus skaitė angliškai, geriausiu pranešimu pripažintas Viliaus Paševecko ir Simono Švelnio („The influence of polarized light for the germination, growth and deterioration of plants“) iš LSMU gimnazijos, jų mokytoja – Salomėja Kukauskienė.
Po pranešimų ir jų įvertinimo konferencijos dalyvių laukė praktinės užduotys. Trys dalyvių grupės gimnazijos kieme turėjo surasti gamtoje augančius dalykus, pavyzdžiui, tošį, eglės spyglius, žirginėlius ir t. t. Po to senosiose kapinėse teko ieškoti paukščių, stebėti juos pro žiūronus, užrašyti ne tik paukščio pavadinimą, bet ir rūšims būdingus požymius. Trečioji užduotis –galimais būdais išmatuoti medžio aukštį. Daugiausia taškų surinkusi grupė „Žiburiukai“ Nemuno kilpų regioninio parko specialistės Rositos Dargienės buvo apdovanota saldžiais prizais.
Praktiniai užsiėmimai „Eksperimentai su vandens bestuburiais“ vyko biologijos kabinete, šią veiklą organizavo VDU Aplinkotyros ir ekologijos studijų doktorantas Deividas Kiznys bei VDU AJMD „Modusas“ nariai. Užsiėmimo metu mokiniai galėjo pasmalsauti, kas gyvena Nemune ir Prienų tvenkinyje, išsiaiškinti bestuburių rūšis.
Konferencijos apibendrinimo metu komisijos nariai išsakė nuomonę apie mokinių pranešimus, negailėjo pagyrų už puikų tiriamųjų darbų paruošimą, metodikų taikymą ir pristatymą. Moksliškiausi darbai buvo apdovanoti Prienų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo diplomais bei Prienų savivaldybės atminimo dovanėlėmis, kurias įteikė savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius.
Renginį organizavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojai kartu su Prienų švietimo pagalbos tarnyba, partneriai – Nemuno kilpų regioninis parkas. Konferenciją pavyko realizuoti rėmėjų dėka, esame dėkingi LR Seimo nariui Andriui Palioniui, Prienų rajono savivaldybei, Nemuno kilpų regioniniam parkui, Prienų krašto muziejui, UAB „Ekosultys“.

Gerda Marcinkevičiūtė
Nuotraukos Miglės Buzaitės


Nuotraukų galerija