„Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos pamokas vedė projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas anglų kalbos pamokose“ dalyviai

Prienų „Žiburio“ gimnazija dalyvauja tarptautiniame-respublikiniame-tarpmokykliniame projekte TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS ANGLŲ KALBOS PAMOKOSE, kurio pagrindinis tikslas – skatinti mokinius ir mokytojus bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų mokiniais, užsienio šalių atstovais bei dalintis įgyta patirtimi ir įgūdžiais supažindinant mokinius su kitų šalių kultūra, papročiais, šventėmis, mokslo institucijomis ir jų sistemomis, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ypatumais.
Balandžio 9 dieną anglų kalbos mokytojos Vilijos Gustaitytės – vienos iš projekto organizatorių – iniciatyva mūsų gimnazijoje lankėsi projekto koordinatorė – VDU „Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja Kristina Grigaitė kartu su Erasmus Nuolatinių studijų tarptautinių programų studentais: Alex – Prancūzija (Mano šalis. Kultūra. Stichinės nelaimės ir jų prevencija), Zakarija – Marokas (Festivaliai bei šventės mano šalyje), Maria – Italija (Mano šalis. Kultūra. Kūno kalba), Sidney – JAV (Švietimo sistema. Karjeros perspektyvos JAV). Svečiai vedė dvi netradicines anglų kalbos pamokas gimnazijos trečiokams. Dvi pamokas rajono mokyklų mokiniai ir mokytojai, prisijungę prie „Žiburio“ gimnazijos facebook paskyros, galėjo stebėti bei rašyti komentarus tiesioginės transliacijos metu.
Po pamokų svečiai, anglų kalbos mokytojai bei trečiokų gimnazistų atstovai gimnazijos skaitykloje aptarė pamokas. Aptarimo metu buvo gautas grįžtamasis ryšys pagal studentės iš Italijos sudarytą klausimyną, buvo pateikti pasiūlymai, kaip paįvairinti pamokų veiklas. Rajono mokyklų atstovai savo nuomonę išsakė internetu.
Gimnazistai pasidžiaugė, jog turėjo puikią galimybę tobulinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius įsitraukdami į pamokų veiklas, pamokose buvo pateikta daug vaizdinės medžiagos, jos buvo įdomios, informatyvios, o temos – aktualios, mokytojai – šiuolaikiški.

Erika Liniauskaitė
Nuotraukos anglų kalbos mokytojos Vilijos Gustaitytės