Viktorinoje-konkurse „Aš ir Lietuvos istorija“ dalyvavo trylika komandų

Kovo 23 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko viktorina-konkursas „Aš ir Lietuvos istorija“, kuriame dalyvavo trylika Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių komandų, sudarytų iš 6 mokinių. Konkursą organizavo Prienų rajono savivaldybės istorijos mokytojų metodinis būrelis, Prienų „Žiburio“ gimnazija ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba. Tai jau tradicinis, ketvirtas, renginys, skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti. Konkurso-viktorinos tema šiemt buvo „Lietuva XIII – XVI a.: nuo valstybės susidarymo iki Liublino unijos“.
Viktoriną-konkursą vedė IV gimnazijos klasių mokiniai, jį sudarė trys etapai. Kiekvieno etapo metu komandos turėjo atlikti po dešimt užduočių: devynias teorines ir viena kūrybinę. Kiekvienai teorinei užduočiai atlikti buvo skiriama po 1 minutę, kūrybinei – 2 minutės. Komandos turėjo atsakyti į atvirus, trumpo atsakymo reikalaujančius vienodus klausimus ir užduotis.
Konkurso-viktorinos užduočių atlikimą vertino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija: Prienų „Žiburio“ gimnazijos istorijos mokytojos Vida Degutytė, Vilija Juodsnukienė, Irena Teišerskienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistė Oksana Radzilavičienė.
Šiais metais nugalėjo Pakuonio pagrindinės mokyklos komanda. II ir III vietos atiteko mūsų kaimynams – „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių komandoms.
Visos trys daugiausiai taškų surinkusios komandos buvo apdovanotos Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus diplomais, o visų kitų dalyvavusių komandų nariai bei juos parengę mokytojai apdovanoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštais.
Sveikiname!

Vilija Juodsnukienė, istorijos mokytoja
Emilijos Damukaitytės nuotraukos