Jaunųjų kalbininkų konkurso „Nieko širdingesnio ir dvasingesnio už kalbą tauta neturi“ baigiamoji šventė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje

Kovo 16-ąją, penktadienį, Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko tradicinė, 18-ta Lietuvos Respublikos gimnazijų ir bendrojo ugdymo vidurinių mokyklų jaunųjų kalbininkų konkurso „Nieko širdingesnio ir dvasingesnio už kalbą tauta neturi“ šventė, skirta kalbininkams Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui atminti. Šiemet konkursui darbus – 19 esė ir 8 kalbos tiriamuosius – pateikė 26 mokiniai iš 10 respublikos mokyklų: Alytaus, Kauno, Vilkaviškio, Kėdainių, Radviliškio, Prienų, Palangos miestų ir Šiaulių rajono.
Į jaunųjų kalbininkų baigiamąją šventę atvyko Seinų „Žiburio“ lietuviškos mokyklos mokiniai ir mokytoja Janina Macukonienė. Kol vyko darbų aptarimas, svečiai kartu su gimnazijos pirmokais dalyvavo integruotoje pamokoje gimnazijos bibliotekoje. Vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Levutės Karčiauskienės, abiejų mokyklų mokiniai paruošė projektus apie saulę: rinko patarles, mįsles, frazeologizmus, vietovardžius ir pavardes, giminiškus žodžius, interpretavo lietuvių liaudies dainą. Po baigiamosios šventės svečiai susitiko ir su gimnazijos mokinių seimu.
Tuo tarpu vyko pateiktų kalbos tiriamųjų darbų ir esė aptarimas. Vertinimo komisijos pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Šervenikaitė, komisijos nariai – „Gyvenimo“ laikraščio redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Snieguolė Vanžodienė ir Rūta Pūrienė – dalykiškai ir atidžiai aptarė konkursui pateikus darbus, kalbėjosi su mokiniais ir jų mokytojais, davė vertingų pastabų ir patarimų. Darbus taip pat vertino ir Lietuvos radijo kultūros laidų vedėja Raminta Jonykaitė.
Po šilto ir dalykiško susitikimo su vertinimo komisija šventės dalyviai ir svečiai susirinko gimnazijos aktų salėje. Šventę pradėjo vertinimo komisijos pirmininkė Nijolė Šervenikaitė, sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė ir pavaduotoja Lina Malinauskienė, gimnaziją pristatė abiturientas Domantas Šiupšinskas. Vilkijos gimnazijos mėgėjų teatro „Vizija“ aktoriai (vadovė Irena Štilpaitė) susirinkusiems padovanojo poetinę kompoziciją „Mes tavo smiltys, tavo siela“. Kaip ir kasmet, kalbos konkurso baigiamojoje šventėje buvo skaitoma paskaita. Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centro mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras Giedrius Tamaševičius skaitė paskaitą apie televizijos kalbą ir dalijosi įdomiomis sociolingvistinėmis įžvalgomis.
Konkurso nugalėtojams prizus įsteigė ir įteikė Prienų rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, LR Seimo narys Andrius Palionis, rajono laikraščiai „Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, „Pegaso“ knygynas, „Žiburio“ gimnazija, Prienų švietimo pagalbos tarnyba.
Po apdovanojimų, nuoširdžių padėkų dalyviams, juos ruošusiems mokytojams, vertinimo komisijai, konkurso ir baigiamosios šventės organizatoriams šventės dalyviai džiaugėsi gerai organizuota švente, dėmesiu kiekvienam jos dalyviui.

Adrijana Urbietytė ir mokytoja Levutė Karčiauskienė
Nuotraukos Emilijos Damukaitytės

Sveikiname Lietuvos Respublikos gimnazijų ir bendrojo ugdymo vidurinių mokyklų jaunųjų kalbininkų konkurso „Nieko širdingesnio ir dvasingesnio už kalbą tauta neturi“ konkurso nugalėtojus:

TIRIAMIEJI KALBOS DARBAI

I vieta
Jaunių Dagilį, Prienų „Žiburio“ gimnazijos I kl. mokinį, mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė.

II vieta

Gabrielę Kvėdytę, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos III kl. mokinę, mokytoja metodininkė Raimonda Rumbinaitė.

III vieta

Samantą Lipkevičiūtę, Alytaus Putinų gimnazijos III kl. mokinę, mokytoja Laimutė Verbickienė.
Specialiu padėkos raštu
Dovilę Rinkūnaitę, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos IV kl. mokinę;
Gabiją Markevičiūtę, Kauno „Saulės“ gimnazijos III kl. mokinę, mokytoja ekspertė Auksuolė Marčiulionienė.

ESĖ

II vieta
Adomą Augą, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos II kl. mokinį, mokytoja metodininkė Raimonda Rumbinaitė.
Liuciją Ališauskaitę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos IV kl. mokinę, mokytoja ekspertė Nijolė Šervenikaitė;
Karoliną Petraškaitę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos III kl. mokinę, mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė.

III vieta

Ugnę Orinaitę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos II kl. mokinę, mokytoja metodininkė Rūta Pūrienė;
Justą Kavaliauską, Prienų „Žiburio“ gimnazijos I kl. mokinį, mokytoja metodininkė Snieguolė Vanžodienė;
Miglę Kalinauskaitę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos I kl. mokinę, mokytoja metodininkė Snieguolė Vanžodienė.
Specialiu padėkos raštu
Saulę Balsytę, Kėdainių šviesiosios gimnazijos III kl. mokinę, mokytoja metodininkė Dalia Pabarčienė;
Adą Radzevičių, Prienų „Žiburio“ gimnazijos I kl. mokinį, mokytoja metodininkė Snieguolė Vanžodienė;
Austėją Daukšaitę, Palangos senosios gimnazijos II kl. mokinę, mokytoja metodininkė Raimonda Kačerauskienė;
Eglę Navickaitę, Kauno „Saulės“ gimnazijos III kl. mokinę, mokytoja ekspertė Auksuolė Marčiulionienė;
Gintarę Baranauskaitę, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos II kl. mokinę, vyresnioji mokytoja Vita Yseuks.