IN MEMORIAM DALĖ ALDONA VALUCKAITĖ DZEVALTAUSKIENĖ

Aš liksiu mylinčiųjų širdyse, pavirtęs neišnykstančia dvasia.
Ir man nelemta tapt mirties dūlėsiais.
Mikelandželas Buonarotis

Spalio 12 d., eidama aštuoniasdešimt penktus metus mirė buvusi „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja, pramoginių šokių būrelio įkūrėja Dalė Aldona Valuckaitė Dzevaltauskienė.
Aldona Valuckaitė gimė 1934 metais Šakių apskrityje, Zyplių dvare, mokytojų šeimoje, kurioje dar buvo vyresnioji sesė Vladislava ir jaunesnis brolis Andrius Vitolis.
Būsima mokytoja studijavo Kūno kultūros institute, ištekėjo už kurso draugo Petro Dzevaltausko. 1955 metais jauna šeima baigė institutą ir buvo paskirta dirbti į Prienų vidurinę mokyklą. Dzevaltauskai užaugino, puikiai išauklėjo ir išmokslino dvi dukras Dalią (1957) ir Astą (1961).
Mokytoja buvo puiki kūno kultūros specialistė, pasižymėjo pareigingumu, stropumu. Išugdė daug gerų sportininkių. Jos vadovaujami mokyklos gimnastai užimdavo prizines vietas respublikinėse varžybose. Mokytoja daug dirbdavo organizuodama sporto šventes, kuriose gimnastų pasirodymai būdavo įspūdingiausia šventės dalis, nė viena moksleivių eisena miesto šventėse neapsieidavo be mokytojos parengtų mokinių. Aldona Dzevaltauskienė įkūrė pirmąjį Prienų rajone pramoginių šokių ratelį, kurio šokėjai dalyvaudavo respublikiniuose sportinių šokių konkursuose. Ji išugdė ne vieną konkurso prizininką, kurie vėliau tobulinosi pas žinomus respublikoje šokių specialistus. Pramoginiai šokiai buvo visų moksleivių traukos centras ir svajonė. Šokti pas mokytoją Dzevaltauskienę buvo ir prestižas, ir garbė, ir didelė laimė.
Mokytoja puikiai pritapo mūsų kolektyve. Ji žavėjo ne tik puikiu dalyko išmanymu, stropumu, pareigingumu, bet ir nuoširdumu bendraujant su kolegomis, reiklumu sau ir mokiniams. Bendradarbių buvo mylima už giedrą nuotaiką, kurią nuolat skleisdavo aplinkiniams, gyvenimo džiaugsmą, išmintį, mokėjimą užjausti, patarti, pagelbėti.
Mūsų – buvusių mokinių ir kolegų – atmintyje visada išliks tauri, šviesi pareiginga ir savo darbui atsidavusi mokytojos Aldonos Dzevaltauskienės asmenybė.


„Žiburio“ gimnazijos bendruomenė