IN MEMORIAM JANINA ZABULIONYTĖ – PECKUVIENĖ 1926 – 2017

Keturiasdešimt metų –nemenka laiko atkarpa. Tiek mūsų mokykloje nuoširdžiai dirbo mūsų kolegė Janina Zabulionytė – Peckuvienė.
Prisimenam ją, tarsi verčiam gimnazijos muziejuje saugomą aplanką, liudijantį mokytojos darbus ir poilsio minutes, švenčių ir kasdienybės akimirkas…
Gyvenimo Prienuose pradžia – 1950 – ieji metai. Jauna istorijos mokytoja, atvykusi iš Utenos rajono, gyvenanti kartu su jaunesne sese, kurią leido į mokslus. Ir tų laikų Švietimo skyriaus vedėjo charakteristika: „Puiki organizatorė, kukli, nuoširdi, bet ir reikli ne tik mokiniams, bet ir sau, pareiginga, darbšti, atsakinga…“ Iš tiesų, mokytoja mėgo savo dalyką – istoriją, jai skirdavo ne vieną valandą laisvalaikio, kartais iki išnaktų ruošdavosi pamokoms, vis abejodama, ar susidomės mokiniai, ar supras… Nors dar visai jauna, Janina nebijojo iššūkių. Kai sudegus pirmajai Prienų gimnazijai buvo pastatyta naujoji keturaukštė mokykla, trūko mokytojų. Jai teko dėstyti net matematiką. „Visko buvo,- sakė ji,- sukilimų, karų datos maišydavosi su matematikos formulėmis, bet įveikiau…“
14 m. mokytoja turistų ir kraštotyros būrelių veiklos vadovė. Kasmet buvo organizuojamos įspūdingos turistų dienos, smagūs turistiniai žygiai. Jos mokiniai rinko senųjų prieniečių atsiminimus apie Prienų alaus fabriką, lentpjūves, malūnus, žymius mūsų krašto žmones: knygnešius, istorinių kovų dalyvius.
Nė vienas baigusių Prienų 1-ąją vidurinę mokyklą mokytojos auklėtinių susitikimas nevykdavo be jos. Ji išaugino ne vieną garsų Lietuvos žmogų – ekonomistą, diplomatą, žurnalistą. „Kai grįšiu iš armijos ir nebebūsiu sportininkas, gersim šampano“,- rašo vienas iš auklėtinių laiške. „Tarsi dabar jaučiu jos padrąsinantį žvilgsnį. Neprisimenu jos supykusios, įtūžusios. Auklėtojos akyse visuomet degdavo gera ir nuoširdi liepsnelė, pasitikėjimas mumis. Ji tapo mums geriausiu draugu“, – skaitome jos auklėtinės žodžius.
Mokytoja Janina labai mėgo keliauti, dalyvaudavo visose organizuojamose ekskursijose, kur ji visada buvo pirmoji – visa Lietuva apvažiuota, visa tuometinė Tarybų Sąjunga – ir su mokiniais, ir su kolegomis.
Verčiam jos gyvenimo puslapius. Sveikinimai, padėkos žodžiai, prašymai pagelbėti… Linksma šypsena, susikaupęs žvilgsnis per pamokas, rūpestis dėl tų, kurie palieka mokyklą ir gimtuosius namus… Tokią ją mes visada prisiminsime.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.