IN MEMORIAM DALĖ ALDONA VALUCKAITĖ DZEVALTAUSKIENĖ

Aš liksiu mylinčiųjų širdyse, pavirtęs neišnykstančia dvasia. Ir man nelemta tapt mirties dūlėsiais. Mikelandželas Buonarotis Spalio 12 d., eidama aštuoniasdešimt penktus metus mirė buvusi „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja, pramoginių šokių būrelio įkūrėja Dalė Aldona Valuckaitė Dzevaltauskienė. Aldona Valuckaitė gimė 1934 metais Šakių apskrityje, Zyplių dvare, mokytojų šeimoje, kurioje dar buvo vyresnioji sesė Vladislava ir […]

Plačiau

IN MEMORIAM JANINA ZABULIONYTĖ – PECKUVIENĖ 1926 – 2017

Keturiasdešimt metų –nemenka laiko atkarpa. Tiek mūsų mokykloje nuoširdžiai dirbo mūsų kolegė Janina Zabulionytė – Peckuvienė. Prisimenam ją, tarsi verčiam gimnazijos muziejuje saugomą aplanką, liudijantį mokytojos darbus ir poilsio minutes, švenčių ir kasdienybės akimirkas… Gyvenimo Prienuose pradžia – 1950 – ieji metai. Jauna istorijos mokytoja, atvykusi iš Utenos rajono, gyvenanti kartu su jaunesne sese, kurią […]

Plačiau

IN MEMORIAM STASĖ BIELIŪNIENĖ 1926 – 2016

Visai neseniai, rugpjūčio 29 d., „Žiburio“ gimnazijos mokytojai Stasei Bieliūnienei sukako devyniasdešimt…. Besišypsančią jubiliatę sveikino ne tik artimieji, bet ir caritietės, buvę kolegos ir mokiniai, Prienų bendruomenės atstovai…. Rodos, visai neseniai, lyg vakar, šių metų vasarį, minint „Žiburio“ gimnazijos dieną, Staselė visų buvusių mokytojų vardu dėkodama už surengtą šventę deklamavo: Auginame vaikus, mokome vaikus It […]

Plačiau